Археолошка поставка

Назив:
  • Постојана археолошка поставка Билазора
Локација:
  • ОУ Народен Музеј - Свети Николе

Кратко инфо

Постојана археолошка поставка со предмети од систематските археолошки истражувања 2008 - 2018 година, од локалитетот Градиште, Славков Дол, с.Кнежје - Билазора, Општина Свети Николе.

Локална пајонска керамика V-IV век.п.н.е
Група на артефаки кои ја дефинираат духовната и материјалната пајонска култура од V - IV в.п.н.е