Дигитална археолошка карта

Изработка на дигитална археолошка карта за територијата на Општина Свети Николе.

Проектот е финансиран од Министерство за култура на Република Северна Македонија во рамките на Годишната програма за финансирање на проекти од културата.